Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 72883
Rada Miasta Torunia

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy (z wyjątkiem referendum). Kadencja rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. W skład Rady Miasta Torunia VIII kadencji (2018-2023) wchodzi 25 radnych, wybranych przez mieszkańców miasta 21 października 2018 r.

 

 

  

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 01-07-2003
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 26-05-2022 14:51:50
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt