Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 38881
Statut Gminy

 

>>> Tekst jednolity Statutu GMT - Obwieszczenie nr 30/2020 Rady Miasta Torunia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: RMT
Kto wytworzył: Beata Czerwonka
Data wytworzenia: 30-09-2010
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 18-10-2022 10:18:42
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt