Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 45058
Regulamin organizacyjny

Urzędu Miasta Torunia

Regulamin Organizacyjny UMT reguluje sprawy związane z:
  • strukurą organizacyjną urzędu
  • zadaniami wspólnymi jednostek organizacyjnych urzędu, ich kierowników oraz pracowników
  • podstawowymi zadaniami jednostek organizacyjnych urzędu
  • zasadami opracowywania aktów prawnych prezydenta
  • zasadami podpisywania pism i aktów prawnych
  • prowadzeniem kontroli wewnętrznej
  • zasadami planowania pracy

Regulamin zawiera także schemat organizacyjny Urzędu Miasta Torunia, wykaz jednostek organizacyjnych Gminy.

Zarządzenia dotyczące Regulaminu Organizacyjnego UMT można znaleźć w bazie zarządzeń PMT:

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 01-07-2003
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 19-11-2015 17:01:30
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt