Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 31.03.2020

Liczba wejść na stronę:
 

Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Torunia

 

Za rok 2018:

  1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
  2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r.
  4. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Urzędu Miasta Torunia sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

 

 

 

 

  

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Teresa Gawarkiewicz
Data wytworzenia: 09-05-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 09-05-2019 11:17:16
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 09-05-2019 11:47:34
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt