Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę:
 

Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Torunia

 Za rok 2021:

 1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r. (publikacja: 26.04.2022)
 2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r. (publikacja:26.04.2022)
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r. (publikacja: 26.04.2022)
 4. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Urzędu Miasta Torunia wraz z załącznikami sporządzona na dzień 31.12.2021r. (po korekcie, publikacja: 04.05.2022)

Za rok 2020:

 1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (publikacja: 05.05.2021)
 2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (publikacja: 05.05.2021)
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r. (publikacja: 05.05.2021)
 4. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Urzędu Miasta Torunia sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. (publikacja: 05.05.2021)


Za rok 2019:

 1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
 2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r.
 4. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Urzędu Miasta Torunia sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.


Za rok 2018:

 1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r.
 4. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Urzędu Miasta Torunia sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

 /-/

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Małgorzata Jóźwicka
Data wytworzenia: 09-05-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 09-05-2019 11:17:16
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 04-05-2022 14:23:00
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt