Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę:
 

Sprawozdania finansowe Gminy Miasta Toruń

 

Za rok 2021:

 1. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń za rok 2021 (publikacja: 06.07.2022)
 2. Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2021 r. (publikacja: 10.05.2022)
 3. Łączny bilans jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2021 r. (publikacja: 10.05.2022)
 4. Łączny rachunek zysków i strat jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2021 r. (publikacja: 10.05.2022)
 5. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek i zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2021 r. (publikacja: 10.05.2022)
 6. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. (publikacja: 10.05.2022)
 7. Informacja dodatkowa - wyciąg z danych na dzień 31.12.2021 r. (publikacja: 10.05.2022)

Za rok 2020:

 1. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń za rok 2020 (.pdf, publikacja: 09.06.2021)
 2. Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (publikacja: 04.05.2021)
 3. Łączny bilans jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (publikacja: 04.05.2021)
 4. Łączny rachunek zysków i strat jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (publikacja: 04.05.2021)
 5. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek i zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2020 r. (publikacja: 04.05.2021)
 6. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. (publikacja: 05.05.2021)
 7. Informacja dodatkowa - wyciąg z danych na dzień 31.12.2020 r. (publikacja: 04.05.2021)


Za rok 2019:

 1. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń za rok 2019.
 2. Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
 3. Łączny bilans jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
 4. Łączny rachunek zysków i strat jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
 5. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek i zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2019 r.
 6. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.
 7. Informacja dodatkowa - wyciąg z danych.


Za rok 2018:

 1. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń za rok 2018.
 2. Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 3. Łączny bilans jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 4. Łączny rachunek zysków i strat jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 5. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek i zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2018 r.
 6. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

 

 

 

 

 


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Aneta Pietrzak
Data wytworzenia: 09-05-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 09-05-2019 11:19:06
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 06-07-2022 14:42:56
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt