Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę:
Informacja o przyjmowaniu interesantów w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Torunia:

 

  1. Prezydent Miasta Torunia oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia - w każdy wtorek od godziny 11.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

  2. Skarbnik Miasta Torunia oraz Sekretarz Miasta Torunia - codziennie od godziny 13.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

  3. Kierujący działami Urzędu Miasta Torunia - codziennie od godziny 13.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

  4. Pozostali pracownicy - w godzinach pracy działu, w którym są zatrudnieni.

 

Koordynowaniem rozpatrywania skarg  i wniosków w Urzędzie Miasta Torunia zajmuje się Biuro Obsługi Urzędu Referat Organizacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pokój 34.

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marzena Ruszkowska
Data wytworzenia: 09-11-2021
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 09-11-2021 09:52:13
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 09-11-2021 09:58:39
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt