Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 33184
Elektroniczne zbiory aktów prawnych

Elektroniczne zbiory aktów prawnych:

Zobacz też internetowe bazy zawierające:

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. zmiany do ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. nr 117, poz.676),  Prezydent Miasta Torunia udostępnia nieodpłatnie w postaci elektronicznej: akty prawa miejscowego, dzienniki urzędowe, Dziennik Ustaw i Monitor Polski w godzinach 7.30.-17.00 w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej 126b oraz Wały gen. Sikorskiego 8.

Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatne i wykonywane w siedzibie punktu przy ul. Grudziądzkiej 126b. Wysokość opłat określona została w załączniku nr 3 do zarządzeniu nr 386 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu informacji publicznej.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 27-12-2011
Kto opublikował: Mariusz Szefera
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 03-04-2015 10:46:30
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt