Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 153942
Numery kont bankowych

Urząd Miasta Torunia

 


UWAGA!

Wpłaty gotówkowe na rzecz Gminy Miasta Toruń dokonywane w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego miasta Torunia są przyjmowane bez ponoszenia dodatkowych kosztów.


 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej, a w szczególności za:

 • pełnomocnictwo
 • wydanie zaświadczenia
 • wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy (VAT 24)
 • potwierdzenie rejestracji
 • pozwolenie na budowę
 • warunki zabudowy

  należy wnosić na konto: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799


 • wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy - opłaty należy wnosić na konto: 95 1160 2202 0000 0000 6171 9127

 


Opłaty komunikacyjne:

 • przerejestrowanie pojazdu
 • rejestracja czasowa na wniosek
 • rejestracja nowego samochodu
 • rejestracja pojazdu drogą elektroniczną
 • rejestracja samochodu z zagranicy
 • wtórnik dowodu rejestracyjnego-wydanie w przypadku utraty
 • wtórnik dowodu rejestracyjnego-wydanie w przypadku zniszczenia
 • wtórnik Karty Pojazdu-wydanie
 • wtórnik nalepki kontrolnej-wydanie
 • wtórnik tablic rejestracyjnych-wydanie
 • wycofanie czasowe pojazdu z ruchu
 • wymiana dowodu rejestracyjnego-brak miejsca na wpis badania techniczne
 • wymiana dowodu rejestracyjnego-zmiana adresu i nazwiska
 • wymiana podwozia lub ramy - dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym
 • wymiana tablic rejestracyjnych
 • zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu

  należy wnosić na konto: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086


Wpłaty za:

 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności
 • wykup mieszkania lub gruntów Gminy
 • opłata adiacencka
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu

  należy wnosić na konto: 95 1160 2202 0000 0000 6171 9127

 


Wpłaty za:

 • dzierżawę gruntów Gminy
 • trwały zarząd gruntami Gminy

  należy wnosić na konto: 08 1160 2202 0000 0001 5906 0581

 


Wpłaty za:

 • wieczyste użytkowanie gruntów Gminy

  należy wnosić na konto: 11 1160 2202 0000 0002 7172 9422


Wpłaty za:

 • udostępnienia danych z ewidencji ludności

  należy wnosić na konto: 94 1160 2202 0000 0000 6171 9242

 


Wpłaty za:

 • wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
 • trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa
 • dzierżawa gruntów Skarbu Państwa
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa  w prawo własności
 • wykup gruntu Skarbu Państwa

  należy wnosić na konto: 91 1160 2202 0000 0000 6171 9199

 


Wpłaty podatków i opłat lokalnych, w szczególności:

 • podatek od nieruchomości
 • podatek od środków transportu
 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • opłata miejscowa

  należy wnosić na konto: 53 1160 2202 0000 0000 6171 9204

 


Wpłaty związane z:

 • należnościami dochodzonymi w trybie egzekucji administracyjnej

  należy wnosić na konto: 90 1160 2202 0000 0001 3296 6105

 


Wpłaty za:

 • mandaty

  należy wnosić na konto: 61 1160 2202 0000 0001 1862 7214

 


Wpłaty za:

 • karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

  należy wnosić na konto: 63 1160 2202 0000 0001 6368 9401

  


Wpłaty za:

 • gospodarowanie zasobem geodezyjnym

  należy wnosić na konto: 98 1160 2202 0000 0000 6171 9170

  


Uwaga!
W szczególnych przypadkach mogą być stosowane dodatkowe numery kont i wówczas klient urzędu otrzymuje informację na ten temat bezpośrednio w korespondencji dotyczącej sprawy.


Ważne dla osób płacących z kont zagranicznych:

 • numer SWIFT Banku Millennium S.A.: BIGBPLPWXXX
  (jest to międzynarodowe oznaczenie banku prowadzącego rachunki Gminy Miasta Toruń)

 • numer IBAN dla Polski: PL
  (jest to dwuliterowy kod kraju poprzedzający każdy numer rachunku bankowego, na który dokonywana jest wpłata, pisany w ciągu bez spacji, np.: PL37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 czy PL33 1160 2202 0000 0002 7221 2086)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 01-07-2003
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 20-01-2022 16:12:06
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt