Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 15366
Słownik skrótów

Rozwinięcie skrótów stosowanych w Biuletynie Informacji Publicznej

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
GMT - Gmina Miasta Toruń
km - kilometr
kw. - kwadratowy
m - metr
LO - liceum ogólnokształcące
min. - minuty
npm - nad poziomen morza
PMT - Prezydent Miasta Torunia
pn., płd., wsch., zach. - północ, południe, wschód, zachód
RMT - Rada Miasta Torunia
RP - Rzeczpospolita Polska
Rb-27S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-28S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
st. - stopnie
UMT - Urząd Miasta Torunia
zł - złoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 08-12-2015
Kto opublikował: MS
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: MS
Data ostatniej modyfikacji: 08-12-2015 12:22:16
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt