Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 45089
Załatw przez Internet

 

Usługi dostępne w toruńskim profilu systemu e-PUAP (dla osób mających konto w ePUAP):

 

Usługi realizowane za pośrednictwem platformy CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki:

 

Usługi dostępne za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej udostępnianej przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Torunia:

 

Strony powiązane:

 

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: P.Piotrowicz, K.Kisielewski
Data wytworzenia: 28-12-2010
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 28-12-2010 14:02:27
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 07-06-2019 09:48:56
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt