Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 18245
Rating miasta Torunia

Rating miasta Torunia

Rating, inaczej ocena ryzyka, jest wskaźnikiem pozwalającym ocenić wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu czy instytucji, a także ryzyko związane z różnymi instrumentami finansowymi. Ocena wystawiana jest przez agencje ratingowe. Ma specjalną skalę składającą się z kombinacji kilku liter, cyfr i znaków plus lub minus, podwyższających lub obniżających konkretną ocenę.

Wiele instytucji międzynarodowych - banków, globalnych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych, międzynarodowych konsorcjów kapitałowych, jak i drobnych inwestorów - dokonując inwestycji, opiera swe decyzje na opinii agencji ratingowych i ich ocenach.

Dokumenty:

 

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Fitch Ratings
Data wytworzenia: 08-12-2010
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 30-12-2010 11:38:03
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 27-04-2021 10:55:36
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt