Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 17117
Dla niesłyszących

Informacja dla osób niesłyszących

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta Torunia - mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miasta Torunia znających język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą. W toruńskim magistracie „migają” cztery osoby.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  • Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Miasta Torunia zamiar skorzystania z tłumacza.

  • Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej na 3 dni przed wizyta w urzędzie.

  • Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia?

  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres: nieslyszacy@um.torun.pl lub faksem na nr: 56 6224129

  • Wysłać SMS z określeniem rodzaju załatwianej sprawy i metody komunikowania się pod nr telefonu komórkowego: 662 071595

  • Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 65 6118722.

/-/

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Romuald Popławski
Data wytworzenia: 30-03-2012
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 30-03-2012 11:45:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 02-04-2012 11:05:31
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt