Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 16105
Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych


Informuję, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526 z póz. zm.) od dnia 8 grudnia 2015 r. w serwisie bip.torun.pl wszystkie dokumenty elektroniczne publikowane są w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych. Archiwalne dokumenty, z uwagi na ich ilość, udostępniane są na życzenie klienta. W tym celu prosimy wysłać wiadomość na adres dostepne@um.torun.pl, w treści wiadomości podając nazwę lub bezpośredni link do potrzebnego dokumentu.
  
Dokumenty zostaną niezwłocznie odesłane w dostępnej formie na adres poczty elektronicznej użytkownika.

Koordynator redakcji BIP

    Paweł Piotrowicz
    Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji

    Urząd Miasta Torunia
    ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
    87-100 Toruń
    tel. 56 6118747
    e-mail: p.piotrowicz@um.torun.pl 
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 08-12-2015
Kto opublikował: MS
Data publikacji: 08-12-2015 13:38:49
Kto zmodyfikował: MS
Data ostatniej modyfikacji: 08-12-2015 14:04:32
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt