Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 14065
Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji

 

Informacje o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 78e ust.1 oraz art. 89d ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego, która udziela dotacji szkołom i placówkom niepublicznym, zobowiązana jest ogłosić podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust 1-5 oraz jej aktualizacje, dokonywane na podstawie art. 78c ust.3, a także statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz jej aktualizacje na podstawie art. 78c ust2.

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Łukaszewska
Data wytworzenia: 31-03-2017
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 31-03-2017 12:16:01
Kto zmodyfikował: MS
Data ostatniej modyfikacji: 29-04-2022 09:19:36
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt