Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 13326
Zasady kształtowania wynagrodzeń

Informacje o zasadach wynagradzania członków niektórych organów spółek miejskich są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Wykaz uchwał organów spółek, podejmowanych w tej sprawie, jest uzupełniany na tej stronie na bieżąco.

 

Informacje o uchwałach podjętych od dnia 1 lipca 2018 r.

 


Informacje o uchwałach podjętych do dnia 30.06.2018 r.:

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.:

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.:

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.:

Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.:

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:

Urbitor Sp. z o.o.:

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o.:

Targi Toruńskie Sp. z o.o.:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.:

Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna:

 /-/

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Ewa Kossakowska
Data wytworzenia: 06-07-2017
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 06-07-2017 15:45:46
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 24-01-2022 15:12:40
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt