Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 139723
Podatki i opłaty lokalne


Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2022 r.:

1. Podatek od nieruchomości

Stawki:
uchwała nr 739/2021 RMT

  • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających nieruchomość we współwłasności z osobą prawną:


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracjiDeklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)
  
Deklaracja  - osoby prawne
DN-1

Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-1
ZDN-1 - wersja xlsx
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZDN-2
ZDN-2 - wersja xlsx  • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających nieruchomość na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracjiDeklaracje w formie elektronicznej                  

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)

formacja - osoby fizyczne

IN-1


Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-1

ZIN-1 - wersja xlsx


Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZIN-2

ZIN-2 - wersja xlsx


Załącznik 3 – dane pozostałych podatników

ZIN-3


ZIN-3 - wersja xlsxDruki związane z udzielaniem pełnomocnictw:

UPL-1P - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w wersji
papierowej
OPL-1P - zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa UPL-1P
PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
OPD-1 - zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPD-1
PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
OPS-1 - zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPS-1

  zobacz także:

UCHWAŁA NR 503 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

UCHWAŁA NR 498 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.

UCHWAŁA NR 499 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Strefy Staromiejskiej

UCHWAŁA NR 500 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.

UCHWAŁA NR 501 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

UCHWAŁA NR 502 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.


2. Podatek od środków transportowych

Stawki:

Wysokość stawek określa: uchwała nr 738/2021 RMT


 

3. Podatek rolny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.

  • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających grunty rolne we współwłasności z osobą prawną:


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji Deklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)
Deklaracja  - osoby prawne
DR-1

Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-1

ZDR-1 - wersja xlsx
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZDR-2

ZDR-2 - wersja xlsx

  • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających grunty rolne na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji Deklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)
Deklaracja  - osoby prawne
IR-1


Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-1

ZIR-1 - wersja xlsx
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZIR-2

ZIR-2 - wersja xlsx
Załącznik 3 – dane pozostałych podatników

ZIR-3

ZIR-3 - wersja xlsx

 

4. Podatek leśny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

  • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających lasy we współwłasności z osobą prawną:


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji Deklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)
Deklaracja  - osoby prawne

DL-1


Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-1

ZDL-1 - wersja xlsx
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZDL-2


ZDL-2 - wersja xlsx

  • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających lasy na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji Deklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)
Deklaracja  - osoby prawne

IL-1


Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-1

ZIL-1 - wersja xlsx
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZIL-2

ZIL-2 - wersja xlsx
Załącznik 3 – dane pozostałych podatników

ZIL-3

ZIL-3 - wersja xlsx

 

5. Opłata targowa

Na terenie Gminy Miasta Toruń od 2017 roku nie obowiązuje opłata targowa!

Patrz: Uchwała nr 362/2016 RMT z dnia 21.07.2017 r.


6. Opłata miejscowa

Na terenie Gminy Miasta Toruń nie obowiązuje opłata miejscowa.


Opłata została zniesiona na mocy wyroku NSA z dnia 05.05.2022 r. sygn. akt III FSK 3103/21.


7. Opłata skarbowa

wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowejKOMUNIKATY

- od dnia 1 stycznia 2016 roku decyzje ustalające wysokość podatku nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej, zawierać mogą jedynie nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.

-  decyzje ustalające wysokość podatku na 2021 rok będą doręczane za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.

Podatek można opłacać na indywidualny numer konta podany na każdej decyzji. Wpłat bez prowizji można dokonać w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B.
Materiały dodatkowe: 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Janusz Roguski
Data wytworzenia: 01-12-2010
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Janusz Roguski
Data ostatniej modyfikacji: 20-07-2022 10:49:26
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt