Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 26.04.2018

Liczba wejść na stronę: 1483493
Praca w Urzędzie Miasta

Ogłoszenia o pracy w Urzędzie Miasta Torunia

opublikowane w roku 2018

Ogłoszenie nr 10/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w Biurze Obsługi Urzędu

Ogłoszenie nr 9/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika oraz Sekretarza w Kancelarii Prezydenta Miasta

Ogłoszenie nr 8/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Ewidencji i Rejestracji

  • data publikacji: 14.03.2018 r.
  • termin składania ofert: 26.03.2018 r.


Ogłoszenie nr 7

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. analiz ekonomiczno-finansowych w Biurze Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Torunia

Ogłoszenie nr 6

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na dwa wolne stanowiska urzędnicze:

  1. ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w Referacie Obsługi Informatycznej Biura Obsługi Urzędu,
  2. ds. wdrożeń systemów internetowych i rozwoju usług w Biurze Projektów Informatycznych.

Ogłoszenie nr 5/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej TCZK, monitoringu wizyjnego miasta, systemu ostrzegania i alarmowania w Wydziale Ochrony Ludności

Ogłoszenie nr 4/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Sportu w Wydziale Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie nr 3/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na dwa wolne stanowiska urzędnicze ds. kadr w Referacie Kadr i Szkoleń

Ogłoszenie nr 2/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Wydziału Środowiska i Zieleni

Ogłoszenie nr 1/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia - Architekta Miasta.Ogłoszenia o pracy w Urzędzie Miasta Torunia
publikowane w roku 2017

Ogłoszenie nr 28/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Biura Rewitalizacji

Ogłoszenie nr 27/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych, monitorowania, prognoz i analiz w Wydziale Ochrony Ludności

Ogłoszenie nr 26/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Biura Rewitalizacji

Ogłoszenie nr 25/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy strukturalnych w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego

Ogłoszenie nr 24/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Ogłoszenie nr 23/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na dwa wolne stanowiska urzędnicze ds. wspomagania Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta Miasta w Kancelarii Prezydenta Miasta

Ogłoszenie nr 22/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. zasobu Gminy i Skarbu Państwa oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów Gminy i Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie nr 21/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. redagowania materiałów informacyjnych w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Ogłoszenie nr 20/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie nr 19/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania i przewozów w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie nr 18/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego

Ogłoszenie nr 17/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi zadań dofinansowanych ze środków UE w Wydziale Inwestycji i Remontów

Ogłoszenie nr 16/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie nr 15/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. służby przygotowawczej, staży i praktyk w Referacie Kadr Wydziału Organizacji i Kontroli

Ogłoszenie nr 14/2017
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. Systemu Informacji Oświatowej, naboru elektronicznego do szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, analiz informatycznych w Wydziale Edukacji

Ogłoszenie nr 13/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania ruchem na drogach w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie nr 12/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie nr 11/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego, w wymiarze 1/2 etatu

Ogłoszenie nr 10/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Wydziału Ochrony Ludności

Ogłoszenie nr 9/2017
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Torunia

Ogłoszenie nr 8/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania ruchem na drogach w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie nr 7/2017
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacji szkół ogólnokształcących i zawodowych, mistrzostwa sportowego, dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, pracujących, pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Edukacji


Ogłoszenie nr 6/2017
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko pomocnicze - pomoc administracyjna ds. obsługi PIUM w Wydziale Organizacji i Kontroli

Ogłoszenie nr 5/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozkładów jazdy w Wydziale Gospodarki Komunalnej


Ogłoszenie nr 4/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze radcy prawnego w Wydziale Prawnym

Ogłoszenie nr 3/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacji szkół ogólnokształcących i zawodowych, mistrzostwa sportowego, dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracujących, pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Edukacji

Ogłoszenie nr 2/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacji szkół ogólnokształcących i zawodowych, mistrzostwa sportowego, dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracujących, pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Edukacji

Ogłoszenie nr 1/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne od dnia 1.02.2017 r. kierownicze stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego, w wymiarze 1/2 etatu

Ogłoszenia o pracy w Urzędzie Miasta Torunia
publikowane w roku 2016

Ogłoszenie nr 27/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania ruchem na drogach w Wydziale Gospodarki Komunalnej


Ogłoszenie nr 26/2016
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji dochodów z tytułu informacji adresowej, z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej, dochodów z mienia Skarbu Państwa, dochodzenia należności MSP w Wydziale Księgowości. Przewidywany termin zatrudnienia 2.01.2017 r. 

Ogłoszenie nr 25/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze radcy prawnego w Wydziale Prawnym. Przewidywany termin zatrudnienia 2.01.2017 r. 

Ogłoszenie nr 24/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na dwa wolne od dnia 1.01.2017 r. stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa 

Ogłoszenie nr 23/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. realizacji strategii rozwoju turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji w Wydziale Sportu i Turystyki

Ogłoszenie nr 22/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacji szkół ogólnokształcących i zawodowych, mistrzostwa sportowego, dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracujących, pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Edukacji


Ogłoszenie nr 21/2016
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Podatków i Windykacji

Ogłoszenie nr 20/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. analiz ekonomiczno-finansowych w Biurze Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego

Ogłoszenie nr 19/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowiska urzędnicze ds. kontaktów z mediami, analizy informacji oraz redagowania materiałów informacyjnych w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji


Ogłoszenie nr 18/2016
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert na stanowiska urzędnicze w ramach umowy na zastępstwo w Urzędzie Miasta Torunia

  • Data publikacji: 04.08.2016 r.
  • Termin składania ofert: 16.08.2016 r.

Ogłoszenie nr 17/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. monitorowania źródeł finansowania projektów i obsługi kancelaryjnej w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego


Ogłoszenie nr 16/2016
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko kierownicze zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie nr 15/ 2016
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Spraw Administracyjnych

Ogłoszenie nr 14/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. Systemu Informacji Oświatowej, naboru elektronicznego do szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, analiz informatycznych w Wydziale Edukacji

Ogłoszenie nr 13/2016
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko pomocnicze - pomoc administracyjna ds. obsługi PIUM w Wydziale Organizacji i Kontroli

Ogłoszenie nr 12/2016
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Nadzoru Drogowego i Zarządzania Ruchem na Drogach w Wydziale Gospodarki Komunalnej


Ogłoszenie nr 11/2016
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi narad i spotkań Prezydenta Miasta oraz obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta w Kancelarii Prezydenta Miasta

Ogłoszenie nr 10/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. koordynacji działań promocyjnych oraz nadzoru nad identyfikacją wizualną w Wydziale Promocji

Ogłoszenie nr 9/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. spotkań z mieszkańcami, wydawnictw informacyjnych i badań społecznych w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Ogłoszenie nr 8/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacji zawodów sportowych i kontroli imprez masowych w Wydziale Sportu i Turystyki

Ogłoszenie nr 7/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Referatu ds. Nadzoru Drogowego i Zarządzania Ruchem na Drogach w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie nr 6/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze związane z pełnieniem funkcji asystenta Prezydenta Miasta Torunia


Ogłoszenie nr 5/2016
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. koordynacji projektów europejskich i inicjatyw młodzieżowych w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta


Ogłoszenie nr 4/2016
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Podatków i Windykacji, w  wymiarze 3/4 etatu


Ogłoszenie nr 3/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze - Administratora Bezpieczeństwa Informacji,  w wymiarze 1/2 etatu.

 Ogłoszenie nr 2/2016
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. bezpośredniego poboru zaległości podatkowych, opłat i grzywien w Wydziale Podatków i Windykacji, w wymiarze 3/4 etatu


Ogłoszenie nr 1/2016
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  - rzecznika prasowego Prezydenta Miasta ToruniaOgłoszenia o pracy w Urzędzie Miasta Torunia
publikowane w roku 2015

W ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany System Informacyjny Miast", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej ogłasza się otwarte nabory kandydatów do pracy na stanowiskach:


Ogłoszenie nr 21/2015

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania ruchem na drogach w Referacie Nadzoru Drogowego i Zarządzania Ruchem na Drogach w Wydziale Gospodarki Komunalnej


Ogłoszenie nr 20/2015
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora - Administratora Bezpieczeństwa Informacji, w wymiarze 1/2 etatu

Ogłoszenie nr 19/2015

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Biura Toruńskiego Centrum Miasta
 

Ogłoszenie nr 18/2015

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego, w wymiarze 1/2 etatu


Ogłoszenie nr 17/2015
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Biura Toruńskiego Centrum Miasta


Ogłoszenie nr 16/2015
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowiska urzędnicze ds. kontaktów z mediami, aktualności w serwisach miejskich w Wydziale Komunikacji i Informacji


Ogłoszenie nr 15/2015
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii

Ogłoszenie nr 14/2015

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Referatu ds. Nadzoru Drogowego i Zarządzania Ruchem na Drogach w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie nr 13/2015

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta Torunia i Zastępców Prezydenta Miasta Torunia w Kancelarii Prezydenta Miasta Torunia

Ogłoszenie nr 12/2015
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Referatu ds. Nadzoru Drogowego i Zarządzania Ruchem na Drogach w Wydziale Gospodarki Komunalnej


Ogłoszenie nr 11/2015
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Podatków i Windykacji

Ogłoszenie nr 10/2015

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. usług komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie nr 9/2015

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi administracyjno - biurowej Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

Ogłoszenie nr 8/2015
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na cztery wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego


Ogłoszenie nr 7/2015

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze radcy prawnego w Wydziale Prawnym

Ogłoszenie nr 6/2015
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika Miasta Torunia

Ogłoszenie nr 5/2015

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Wydziału Edukacji 

Ogłoszenie nr 4/2015

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne od dnia 1.07.2015 r. stanowisko urzędnicze ds. płac, diet radnych, rozliczeń z ZUS, US, FP w Wydziale Księgowości

Ogłoszenie nr 3/2015
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania czystości i porządku w Wydziale Gospodarki Komunalnej


Ogłoszenie nr 2/2015
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne od 1.05.2015 r. stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasowej w  Wydziale Księgowości, w wymiarze 3/4 etatu


Ogłoszenie nr 1/2015

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Architektury i Budownictwa

  

  


Ogłoszenia o pracy w Urzędzie Miasta Torunia
publikowane w roku 2014

  

Ogłoszenie nr 15/2014
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. monitorowania projektów w obszarach priorytetowych w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego


Ogłoszenie nr 14/2014

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. wydawania, zatrzymywania, cofania uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Ewidencji i Rejestracji

Ogłoszenie nr 13/2014
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji dochodów ze sprzedaży i najmu mienia komunalnego, opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz sprawozdawczości w Wydziale Księgowości, wolne od 1.01.2015 r.

Ogłoszenie nr 12/2014

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych w Wydziale Ochrony Ludności

Ogłoszenie nr 11/2014
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. usług komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej, wolne od 1.11.2014 r.

Ogłoszenie nr 10/2014
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Egzekucji w Wydziale Podatków i Windykacji

Ogłoszenie nr 9/2014
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. wspierania przedsiębiorczości w Biurze Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy

Ogłoszenie nr 8/2014

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne od dnia 1.07.2014 r. stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia ewidencji działalności regulowanej oraz nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, stacjami kontroli pojazdów, egzekucji niepieniężnej w Wydziale Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia, w wymiarze 3/4 etatu

Ogłoszenie nr 7/2014Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Kamila Raniszewska
Data wytworzenia: 30-10-2017
Kto opublikował: Alicja Józefiak
Data publikacji: 30-10-2017
Kto zmodyfikował: Kamila Raniszewska
Data ostatniej modyfikacji: 26-04-2018
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt