Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę:
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Mieszkańcy Torunia, zgodnie z art. 41a ustawy o samorządzie gminnym, mają możliwość złożenia obywatelskiego projektu uchwały.

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie co najmniej 300 mieszkańców Miasta Torunia.

Zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich uregulowane są w uchwale nr 961/18 Rady Miasta Torunia z 18 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5438) w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej:


Szczegółowe informacje o sposobie postępowania w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej są także dostępne na Karcie Informacyjnej Mieszkańca:

 

 

 

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Beata Czerwonka
Data wytworzenia: 16-01-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 16-01-2019 09:26:46
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 16-01-2019 09:42:13

bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt