Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 9558
Elektroniczne zbiory aktów prawnych

Konsultacje społeczne

W wypadkach przewidzianych ustawą oraz innych sprawach ważnych dla Miasta Torunia mogą być przeprowadzane przez Radę lub Prezydenta konsultacje z mieszkańcami Miasta Torunia.

Konsultacje przeprowadza się w celu:
1) zapewnienia mieszkańcom uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć bezpośrednio wpływających na sposób lub jakość ich życia;

2) aktywizacji środowisk lokalnych, rozwoju samorządności i kształtowania poczucia odpowiedzialności za funkcjonowanie miasta;

3) polepszania współpracy organów miasta z mieszkańcami oraz wzmacniania i realizowania idei leżących u podstaw tworzenia wspólnoty samorządowej;

4) zbierania opinii, uwag i propozycji w określonej sprawie dla wyboru optymalnych rozwiązań.


Szczegółowe informacje o konsultacjach:


Ważne dokumenty:

Plany konsultacji społecznych na poszczególne lata:

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 03-01-2014
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 15-03-2022 09:52:36
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt