Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 16.07.2018
Data (2018-07-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19655
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Informacje o środowisku 12/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rudak A" dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Skrzetuskiego i Pana Wołodyjowskiego w Toruniu (Uchwała Nr 874/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.). 16.07.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 97/2018Data zgromadzenia:01.08.2018
Godzina zgromadzenia:18.00-19.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku Mikołaja Kopernika.
14.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 310/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji świetlnej kościoła pw. Św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/35 w Toruniu. 13.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 309/2018Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie analizy prawno-ekonomicznej dotyczącej uruchomienia i funkcjonowania Osiedlowych Punktów Wolnego Czasu w Toruniu. 13.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 308/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:"Zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Podgórnej/ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu". 13.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 307/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:" Nasadzenia krzewów w wyznaczonych miejscach w pasie drogowym na wysokości budynku przy ul. Małachowskiego 2-4". 13.07.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 102/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi do posesji w ul. Łącznej w Toruniu (dz. nr 881, 999, 1000, 1020/3, 1200/6 – obr. 74) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 13.07.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 101/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów w Toruniu dot. budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowej w Toruniu (dz. nr 534, 560, 562 z obrębu 67) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 13.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 306/2018Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny wyprodukowania i emisji spotów radiowych promujących projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 12.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 305/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na sprzedaż i dostarczenie 30 sztuk licencji Microsoft Office Standard 2016 SNGL MVL z prawem do obniżenia wersji do Microsoft Office Standard 2010 SNGL MVL w programie licencjonowania grupowego (wolumenowego) MPSA 12.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 304/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla likwidacji podziemnego składu opału przy ul. Rabiańskiej w Toruniu. 11.07.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 96/2018Data zgromadzenia: 13.07.2018
Godzina zgromadzenia: 17:00 - 19:00
Miejsce zgromadzenia: przy pomniku Mikołaja Kopernika
11.07.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski złożone między sesjami. 11.07.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienia wcześniejszych odpowiedzi. 11.07.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaZapytania i wnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 52. sesji (21.06.2018 r.)wraz z odpowiedziami. 11.07.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 95/2018Data zgromadzenia:14.07.2018
Godzina zgromadzenia:17.40-19.40
Miejsce zgromadzenia:przy ulicy Szerokiej 16
10.07.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 94/2018Data zgromadzenia: 4.08.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 20.00
Miejsce zgromadzenia: parking Areny Toruń przy ul. Bema
10.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 303/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wynajem i serwis podłogowych mat wejściowych do budynków Urzędu Miasta Torunia 09.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 302/2018Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę wody mineralnej dla Urzędu Miasta Torunia w terminie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku 09.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 301/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na obsługę serwisową systemu Selwin WEB. 09.07.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A