Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.05.2018
Data (2018-05-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19238
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 218/2018Wydział Inwestycji i Remontów UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych w budynku Planetarium przy ul. Franciszkańskiej 15 w Toruniu, zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 18.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 217/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: "Ustawienie 2 lamp solarnych przy wybiegu dla psów przy ul. Mocarskiego w Toruniu". 18.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 79/2018Przetarg nieograniczony na rewitalizację otoczenia Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sucharskiego 2 w Toruniu. 18.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 78/2018Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę Żłobka Miejskiego nr 1, 2 , 3 w Toruniu. 18.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 73/2018Przetarg nieograniczony na modernizację budynku i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu – Etap I” . 18.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 68/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Grzegorza Chrapkowskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kościelnej 9A w Toruniu (dot. dz. nr 639, 647, 648, 659, 673, 758 obręb 67) , uzupełnionego i poprawionego dnia 17.05.2018 r. - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 18.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 216/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: "Prowadzenie prac zwalczających owady uciążliwe dla ludzi i zwierząt (meszki i komary)na wybranych terenach zieleni miejskiej Torunia (80 ha) wg wskazań przedstawiciela WŚiZ - UMT". 17.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 215/2018 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dylatacji w celu wyeliminowaniu drgań przenoszonych przez grunt na budynek. 17.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 71/2018Data zgromadzenia:20.05.2018
Godzina zgromadzenia:13.00-15.00
Miejsce zgromadzenia:zbieg ulic Św.Józefa i Żwirki i Wigury
17.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 67/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu (dz. nr 643/5 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 17.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 66/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Nad Rzeczką 24 w Toruniu (dz. nr 190/22 z obrębu 54) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 17.05.2018
Petycje 8/2018Petycja w sprawie uruchomienia oświetlenia drogowego w trakcie prowadzonej modernizacji ul. Św. Antoniego 17.05.2018
Informacje o środowisku 7/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy zachodniej granicy miasta pomiędzy ul. Nieszawską i rzeką Wisłą w Toruniu – Uchwała nr 846/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 kwietnia 2018 r. 17.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 214/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy akcesoriów odblaskowych przeznaczonych dla rowerzystów i pieszych. 16.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 213/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę parterowego budynku mieszkalnego przy ul. Batorego 67B w Toruniu. 16.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 70/2018Data zgromadzenia: 20.05.2018r.
Godzina zgromadzenia: 17:00 - 19:00
Miejsce zgromadzenia: przy ul. Szerokiej 16
16.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 69/2018Data zgromadzenia: 25.05.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 20.00 - 21.40
Miejsce zgromadzenia: Rozpoczęcie zgromadzenia: Plac przy CH Plaza przy ul. Broniewskiego
Przejazd: Szosa Okrężna, Szosa Bydgoska, Sienkiewicza, Krasińskiego, Matejki, Bema, Szosa Chełmińska, Grudziądzka, Bażynskich, Wojska Polskiego, Bolesława Chrobrego, Dobrzyńska, Pl. Św. Katarzyny, Szumana, Wały Gen. Wł. Sikorskiego, Al. Jana Pawła II, Kraszewskiego, Fałata, Reja, Gagarina, Szosa Okrężna, Szosa Bydgoska, Pera Jonssona, Łukasiewicza, Szosa Okrężna
zakończenie: Szosa Okrężna
16.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 212/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na dostarczenie i wdrożenie : Barracuda Web Application Firewall Vx 660 wraz z rocznym serwisem na: • DDos Prevention Service • Advanced Threat Protection 15.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 211/2018Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny emisji ogłoszeń prasowych promujących projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II 15.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 210/2018Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na realizację usługi polegającej na: Podłączeniu budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 do sieci światłowodowej Gminy Miasta Toruń. 15.05.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A