Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 14.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11279966
Data (2019-12-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23130
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 507/2019Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT przystępuje do rozeznania wartości zamówienia i zaprasza do złożenia wstępnej wyceny na utrzymanie terenów zieleni w 11 lokalizacjach na terenie Torunia. 13.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 506/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych dla Urzędu Miasta Torunia. 13.12.2019
Patronaty 227/2019"ORIENT EXPRESS-SZTUKA PRZESTRZENIĄ DIALOGU" 13.12.2019
Patronaty 226/2019XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Moje miasto" 13.12.2019
Patronaty 225/201928. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Toruniu 13.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 54.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego o zadaszony podjazd dla karetek celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) (w związku z zadaniem cyt.: „Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) poprzez adaptację obecnych pomieszczeń parteru Izby Przyjęć oraz sąsiadujących pomieszczeń parteru Oddziału Chorób Wewnętrznych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Batorego w Toruniu”) na terenie położonym przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (działka nr 86/15, obręb 11) 13.12.2019
Informacje o środowisku 34/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pokój 308) - z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 13.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 8.6740.1/2019Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: Rozbudowa ul. Towarowej w Toruniu” zlokalizowanej na działkach nr: Działki stanowiące istniejący pas drogowy: 603, 598, 601/1, 591/1, 583/1, 611/2, 578, 579, 533, 524, 521, 512, 580/2 obręb 43 Działki po podziale: 580/3 (z podziału działki 580/1), 531/7 (z podziału działki 531/5), 531/9 (z podziału działki 531/6), 509/6 (z podziału działki 509/3), 509/8 (z podziału działki 509/4) obręb 43 Działki przejmowane w całości: 514, 515, 523/5, 522/2 obręb 43 Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: 513, 517, 792, 783, 791/1, 791/2 obręb 43. Ograniczone korzystanie z nieruchomości: 601/2, 601/3, 583/3, 583/4, 611/4, 580/4 (z podziału działki 580/1), 531/8 (z podziału działki 531/5), 531/3, 531/10 (z podziału działki 531/6), 531/4, 509/2, 585/1, 585/6, 613, 577, 534, 510, 509/7 (z podziału działki 509/4), 599/3, 602/2 obręb 43. 13.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 505/2019Biuro Rady Miasta zaprasza do złożenia oferty na usługę cateringu na wydarzenie w Ratuszu Staromiejskim - uroczysta sesja rady Miasta Torunia inaugurująca obchody 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski 12.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 504/2019Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w budynku zlokalizowanym przy ul. Rydygiera 12A w Toruniu. 12.12.2019
Patronaty 224/2019Organizacja XXX edycji Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej "Bądźmy Rodziną" oraz promocja i wyznakowanie w latach 2019-2020 szczególnych miejsc w Toruniu, które znajdują się na Międzynarodowym Szlaku Św. Wojciecha 12.12.2019
Patronaty 223/2019"Koduj z Gigantami" 12.12.2019
Patronaty 222/2019Okolicznościowy TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI 100 ROCZNICY PRZYŁĄCZENIA TORUNIA DO WOLNEJ POLSKI 1920-2020 12.12.2019
Patronaty 221/2019XVI edycja Konkursu Papieskiego pod hasłem "Życie i wolność-dar i zadanie" 12.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 193/2019Data zgromadzenia: 15.12.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 15:30 - 18:30
Miejsce zgromadzenia: Toruń, róg ul. Szerokiej i Mostowej
12.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 192/2019Data zgromadzenia: 14.12.2019
Godzina zgromadzenia: 15.00 - 15.20
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Bema 44 - 58, chodnik na wysokości sklepu Kaufland
12.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 191/2019Data zgromadzenia: 14.12.2019
Godzina zgromadzenia:13.00 - 13.20
Miejsce zgromadzenia:Toruń, ul. Łyskowskiego 8, chodnik na wysokości sklepu E. Lecklerc
12.12.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A