Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10322725
Data (2019-07-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21876
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 30.3.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska, przy drodze Toruń-Przysiek w Toruniu (części działek nr 14/21, 14/23, 14/33, obręb 22) 19.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 20.3.3733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Bażyńskich w Toruniu (części działek nr 138, 262/1, 264, 266, 267, 268, obręb 4 oraz części działek nr 11/5, 16, 102, 118, 150/1, 197, obręb 11) 19.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 19.3.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej do 1 kV wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. gen. Dąbrowskiego, pl. Św. Katarzyny w Toruniu (działki nr 15, 16, 18/2, 60/2, 94/1, 94/2, 95, 106 oraz części działek nr 10, 11/1, 12, 13, 14, 41, 61/2, 64/1, 65/1, 65/2, 81, 96, 103, 105, 107, 131, obręb 18) 19.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6220.2/2019Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa osiedla mieszkaniowego na działce nr 139/19 obręb 54 przy ul. Działowej 6 w Toruniu" 19.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 312/2019Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego dla zadania pn. ,,Zmian sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 38 w Toruniu". 18.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 311/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na przebudowę schodów zewnętrznych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Toruniu, przy ul. Sz. Chełmińska 140, na dz. nr: 497, 309 i 310; obręb 37. 18.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 310/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie i montaż masztu stalowego, aluminiowego lub z włókna szklanego usztywniającego choinkę zamontowaną na Rynku Staromiejskim w Toruniu. 18.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 25.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej do 1 kV wraz z budową słupów oświetleniowych, na terenie położonym przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu (działki nr 492, 493, 591 i części działek nr 494, 495, 496, obręb 37 oraz część działki nr 569, obręb 38). 18.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 17.1.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Podgórskiej 10 oraz w pasie drogowym ul. Podgórskiej i Łódzkiej w Toruniu (część dz. nr 394 z obrębu 64, dz. nr 96, 97, 106, 107 oraz części dz. nr 105, 111 z obrębu 65, części dz. nr 44, 81, 82 z obrębu 66). 18.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Łaziennej 15-17 w Toruniu (części działek nr 13, 10/3 i 10/4 obręb 16). 18.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 8.6220.3/2019Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z placem zabaw, drogami osiedlowymi z miejscami postojowymi naziemnymi, ciągami pieszymi, infrastrukturą techniczną, zjazdami na dz. 1/90 w obrębie 75 oraz część dz. 1/56, 1/89 w obrębie 75 i część dz. 807, 808 w obrębie 70 przy ul. Okólnej w Toruniu” 18.07.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 8. sesji RMT 18.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 309/2019Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na: Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 17.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 90/2019Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o przedłużeniu terminu na uzupełnienie złożonego wniosku znak: WAiB.6740.1.287.1317.2019.WS, WAiB.210.V.88 w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z halami garażowymi, częścią rekreacyjno – sportową i infrastrukturą techniczną przy ul. Szosa Chełmińska 226A i 226B / Storczykowa 4 w Toruniu (dz. nr 724/3, 724/5, 727/5, 727/6 obr. 32) 17.07.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 90/2019Data zgromadzenia: 21.07.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00 - 15:00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
17.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 38.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Mohna w Toruniu (części działek nr 504, 508/2 obręb 37) na potrzeby posesji położonej przy ul. Mohna 18A. 17.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 16.1.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Batorego 37, 39b oraz w pasie drogowym ul. Batorego, Grudziądzkiej i Zaułek Dworcowy w Toruniu (dz. nr 271/3, 280/1, 319, 320, 321, 329 i części dz. nr 279, 293/8, 318/2 z obrębu 4 oraz części dz. nr 168/1, 197 z obręb 48). 17.07.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A