Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019

Liczba wejść na stronę: 9951008
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 12/2016

Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rzeczywistej prędkości pojazdów na ul. Dożynkowej do max. 40km/h

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
18.10.2016
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :odp
- :Petycja
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WGK
Kto wytworzył: WGK
Data wytworzenia: 18-10-2016
Kto opublikował: Dariusz Nadolski
Data publikacji: 18-10-2016 15:19:07
Kto zmodyfikował: Dariusz Nadolski
Data ostatniej modyfikacji: 25-09-2017 12:47:05
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A