Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 3/2017

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Statutu rad okręgów pt. ordynacja wyborcza do rad okręgu miasta Torunia oraz o podjęcie działań mających na celu przeprowadzenie powtórnych wyborów do rad okręgów w okręgach, w których nie doszły one do skutku.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
17.03.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :odpowiedź_wskazanie terminu rozpatrzenia
- :uchwąła KGKISiG_rozpatrzenie petycji
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: mieszkaniec
Data wytworzenia: 17-03-2017
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 17-03-2017 08:54:38
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 18-05-2017 11:55:39
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A