Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 14/2017

OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Wielka Nieszawka zawiadamia, że po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień i opinii, działając w porozumieniu z. Prezydentem Miasta Torunia, Burmistrzem Ciechocinka i Wójtem Gminy Aleksandrów Kujawski, w dniu 04.05.2017 r. wydał ostateczną decyzję (znak RPI-6220.1.32.16) określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
08.05.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
24.05.2017
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Kazimierz Kaczmarek
Data wytworzenia: 08-05-2017
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 08-05-2017 08:49:11
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 08-05-2017 08:49:11
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A