Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 15/2017

Obwieszczenie - Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 25 maja 2017 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.4.23.2017.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie, na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ulicy Iławskiej w Toruniu.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
26.05.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
24.06.2017
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Mirosław Graczyk
Data wytworzenia: 26-05-2017
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 26-05-2017 08:39:27
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 26-05-2017 08:39:27
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A