Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 16/2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
26.05.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Wójt Gminy Wielka Nieszawka
Data wytworzenia: 26-05-2017
Kto opublikował: Aleksandra Ogrodowska
Data publikacji: 26-05-2017 13:37:06
Kto zmodyfikował: Aleksandra Ogrodowska
Data ostatniej modyfikacji: 26-05-2017 13:37:06
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A