Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019

Liczba wejść na stronę: 9950887
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 8/2017

w sprawie przyznania prawa do ulg w gminnym transporcie zbiorowym dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. oraz dla osób pozostających bez pracy z powodów politycznych.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
27.06.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :pismo do PMT o wyrażenie opinii
- :opinia PMT
- :Odpowiedź na petycję
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: Stow. Walczących o Niepodległość
Data wytworzenia: 11-07-2017
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 11-07-2017 10:11:19
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 27-09-2018 13:25:55
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A