Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.07.2018

Liczba wejść na stronę: 8378214
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 506/2017

Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na: utrzymanie oraz konserwację istniejącej infrastruktury teletechnicznej Gminy Miasta Toruń w postaci kabli światłowodowych wraz z pasywną infrastrukturą towarzyszącą tzn. kanalizacją teletechniczną, rurociągami kablowymi, szafami telekomunikacyjnymi, przełącznicami i mufami światłowodowymi, stelażami zapasów, zabezpieczeniami studni kablowych.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
08.09.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
21.09.2017
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Odpowiedzi na pytania 1
- :Przesunięcie terminu
- :Przesunięcie terminu
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Piotr Konstanty
Data wytworzenia: 08-09-2017
Kto opublikował: Grzegorz Hrynek
Data publikacji: 08-09-2017
Kto zmodyfikował: Grzegorz Hrynek
Data ostatniej modyfikacji: 22-09-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A