Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.07.2018

Liczba wejść na stronę: 8378212
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 508/2017

Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego jako inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i niskoprądowej dla zadań remontowych i inwestycyjnych.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
11.09.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: Marcin Maksim
Kto wytworzył: Sławomir Wiśniewski
Data wytworzenia: 11-09-2017
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 11-09-2017
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 11-09-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A