Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.07.2018

Liczba wejść na stronę: 8378209
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 509/2017

Referat Administracyjny Wydziału Organizacji i Kontroli Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 25.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
11.09.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Opis przedmiotu zamówienia
- :Formularz oferty
- :Informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: WOiK
Kto wytworzył: Marcin Kiczorowski
Data wytworzenia: 11-09-2017
Kto opublikował: Edward Mazur
Data publikacji: 11-09-2017
Kto zmodyfikował: Edward Mazur
Data ostatniej modyfikacji: 19-09-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A