Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.07.2018

Liczba wejść na stronę: 8378215
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 512/2017

Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie seminarium, akcji promocyjnej dotyczącej szeroko rozumianej efektywności energetycznej oraz wykonanie artykułów reklamowych wraz z ich kolportażem dla zamierzenia pod hasłem „Dni Energii w Toruniu” w związku z realizowanym działaniem w ramach Porozumienia Burmistrzów.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
15.09.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik 1 i 2
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: WGK
Kto wytworzył: Krzysztof Nowacki
Data wytworzenia: 15-09-2017
Kto opublikował: Rafał Woźnicki
Data publikacji: 15-09-2017
Kto zmodyfikował: Rafał Woźnicki
Data ostatniej modyfikacji: 15-09-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A