Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 9/2017

Petycja w sprawie kompleksowej modernizacji ul. Stokrotkowej.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
25.10.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Odpowiedź
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: wgk
Kto wytworzył: Michał Sypniewski
Data wytworzenia: 25-10-2017
Kto opublikował: Dariusz Nadolski
Data publikacji: 25-10-2017 11:35:04
Kto zmodyfikował: Dariusz Nadolski
Data ostatniej modyfikacji: 30-10-2017 11:42:49
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A