Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10322537
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 30/2017

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2017 r.: Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia l0 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w zw. art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r., o zmianie ustawy kpa zawiadamiam o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.5.2017 z dnia 27 października 2017 r., utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Torunia, znak: WAiB.6740.15.13.5.2016 KJ, z dnia 11 maja 2017 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Droga Trzeposka na odcinku od ul. Żółkiewskiego do ul. Pająkowskiego w Toruniu".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
07.11.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
22.11.2017
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Zygmunt Borkowski
Data wytworzenia: 07-11-2017
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 07-11-2017 11:42:50
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 07-11-2017 11:43:50
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A