Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 22.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 223/2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „100-lecie Cmentarza przy ul. Wybickiego w Toruniu – alejki."

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
22.11.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :223-siwz
- :223-wzór umowy
- :223_mapy poglądowe
- :223-formularz projektu
- :223_JEDZ
- :223-odp. na pytania_1
- :zmiana_ogloszenia
- :zmiana_siwz
- :223-zestawienie ofert
- :223-wybór oferty
- :223-zawarcie umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 22-11-2017
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 22-11-2017
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 27-02-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A