Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 22.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 224/2017

Przetarg nieograniczony na: wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Dostosowanie wejścia do Urzędu Pocztowego nr 9 przy ul. Szosa Chełmińska 140 - przebudowa schodów w celu dostosowania dla osób poruszających się na i z wózkami”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
04.12.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :224_siwz_04_12
- :224_umowa_04_12
- :224_zal_przebud_schod_04_12
- :224_jedz_04_12
- :224_uniewaznienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 04-12-2017
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 04-12-2017
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 04-12-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A