Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 180/2017

Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Tomasza Dzięcioła, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na rozbiórce stacji transformatorowej „Kozacka 1” typu MSTt 20/630 oraz budowie małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Kozacka 1” typu MBST 20/630 wraz z przebudową linii kablowych SN 15 kV i nN 0,4 kV, przy ul. Kozackiej 21 w Toruniu (dz. nr 425/9 – obr. 38)

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
19.12.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 19-12-2017
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 19-12-2017 14:42:33
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 19-12-2017 14:42:33
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A