Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 19.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 181/2017

Informuję, że Pan Marcin Jach i Pani Małgorzata Jach, dokonali zgłoszenia budowy przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej, odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzień bocznych) dla posesji przy ul. Dojazd 35 i ul. Dojazd 37 w Toruniu (dz. nr 34/90, 32/41, 33/11 z obrębu 54) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
27.12.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 27-12-2017
Kto opublikował: Magdalena Piernik
Data publikacji: 27-12-2017 13:44:50
Kto zmodyfikował: Magdalena Piernik
Data ostatniej modyfikacji: 27-12-2017 13:44:50
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A