Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 22.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 239/2017

Konkurs: "Opracowanie koncepcji plastycznej ekspozycji stałej oraz pokazów multimedialnych w Koszarach Bramy Chełmińskiej (fort B66) w Toruniu”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
03.01.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :239-regulamin konkursu
- :239-załączniki do regulaminu
- :239-wzór umowy
- :239-architektura
- :239-inwentaryzacja
- :239-konstrukcja
- :239-materiały
- :239-opis i wyposażenie
- :239-pdf projekt wykonawczy
- :239-projekt wykonawczy2
- :239-projekt wykonawczy3
- :239-projekt budowlany-drogi
- :239-projekt budowlany1
- :239-projekt budowlany-architektura1
- :239-projekt budowlany-architektura2
- :239-projekt budowlany-b_sanitarna
- :239-projekt budowlany_elektryka
- :239-projekt budowlany_konstrukcja
- :239-projekt budowlany_ppoz
- :239-załaczniki do regulaminu z logo projektu
- :239-informacja z otwarcia i oceny pracy konkursowej
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 03-01-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 03-01-2018
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 04-01-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A