Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 19.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 2/2018

Informuję o braku sprzeciwu organu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dotyczących zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót polegających na wykonaniu obudowy studni głębinowej, ogrodzenia strefy ochrony bezpośredniej, utwardzenia drogi dojazdowej dla otworu nr 4, budowy przewodu wodociągowego od studni nr 4 do włączenia w istniejącą sieć wodociągową w rejonie studni nr 2, budowę sieci energetycznej i światłowodowej na odcinku od studni nr 2 do studni nr 4 oraz przebudowę linii zasilających i sterowniczych na Ujęciu Wody w Czerniewicach (na terenie dz. nr 173/1, 173/2, 218, 219/3, 220, 497, 498, 499, 500, 512, 514, 515 obr. 76).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
04.01.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 04-01-2018
Kto opublikował: Jadwiga Kwiatkowska
Data publikacji: 04-01-2018 12:46:00
Kto zmodyfikował: Jadwiga Kwiatkowska
Data ostatniej modyfikacji: 04-01-2018 12:46:00
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A