Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 22.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 7/2018

Wydział Środowiska i Zieleni, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania: "Kompleksowa organizacja jednodniowego seminarium dotyczącego niskiej emisji"

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
05.01.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
13.01.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Szczepan Burak
Data wytworzenia: 05-01-2018
Kto opublikował: Dorota Sopyła
Data publikacji: 05-01-2018
Kto zmodyfikował: Dorota Sopyła
Data ostatniej modyfikacji: 05-01-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A