Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 22.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 10/2018

Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostarczenia sygnału internetowego dla potrzeb GMT

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
08.01.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Rozstrzygnięcie postępowania
- :Odpowiedzi na pytania 1
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: BOU
Kto wytworzył: BOU
Data wytworzenia: 08-01-2018
Kto opublikował: Edward Mazur
Data publikacji: 08-01-2018
Kto zmodyfikował: Grzegorz Hrynek
Data ostatniej modyfikacji: 19-01-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A