Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 22.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 15/2018

Urząd Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej, wyrażonej w złotych polskich (netto + VAT), na wykonanie usługi audytu rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
12.01.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
25.01.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załączniki od nr 1 do nr 8 do ogłoszenia (archiwum .zip)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Ewa Kossakowska
Data wytworzenia: 12-01-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 12-01-2018
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 12-01-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A