Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 19.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 12/2018

Informuję, że w dniu 30.01.2018 r. spółka ELANA - ENERGETYKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 73 w Toruniu, dokonała zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej 6/0,4 kV na działce 135/6 obręb 40 przy ul. Równinnej 32 w Toruniu zasilanej z istniejącej linii kablowej 6kV z przyłączem kablowym średniego napięcia – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
31.01.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Aleksandra Góra
Data wytworzenia: 31-01-2018
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 31-01-2018 14:47:44
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 31-01-2018 14:47:44
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A