Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 13/2018

Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Wiesława Radzikowskiego, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej przy ul. Krośnieńskiej w Toruniu (dz. nr 272/3, 288/3, 288/5, 289, 294/2, 294/4, 294/5, 294/6, 294/7, 294/8, 294/9, 294/10, 294/12, 294/13 obręb 53)

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
01.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 01-02-2018
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 01-02-2018 15:35:06
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 01-02-2018 15:35:06
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A