Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.06.2019

Liczba wejść na stronę: 10137328
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron 1/2018

Postępowania administracyjne dotyczące udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów o zwartości pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzone w ramach wniosków złożonych w dniach od 17 do 29 stycznia 2018 r.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
06.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pismo z dnia 09.02.2018 r. (.pdf, publikacja: 09.02.2018)
- :Pismo z dnia 12.02.2018 r. (.pdf, publikacja: 12.02.2018)
- :Pismo z dnia 22.02.2018 r. (.pdf, publikacja: 22.02.2018)
- :Decyzja nr 1 z dnia 08.03.2018 r. (.pdf, publikacja: 08.03.2018)
- :Decyzja nr 2 z dnia 08.03.2018 r. (.pdf, publikacja: 08.03.2018)
- :Pismo z dnia 3.04.2018 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (.pdf, publikacja: 3.04.3018)
- :Zawiadomienie z dnia 29.06.2018 r. (.pdf, publikacja 29.06.2018)
- :Zawiadomienie z dnia 29.06.2018 r. (.pdf, publikacja 29.06.2018)
- :Decyzja administracyjna pow. 18
- :Decyzja administracyjna od 4.5-18
- :Pismo z dnia 3.08.2018 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (.pdf, publikacja: 3.08.2018)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Krzysztof Kisielewski
Data wytworzenia: 06-02-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 06-02-2018 15:53:32
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 06-02-2018 15:53:32
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A