Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 19.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 60/2018

Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie: 1. przełącznik OS6860-P48 – 2 sztuki 2. przełącznik OS6450-P48 – 2 sztuki 3. przełącznik OS6350-P10 – 2 sztuki

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
07.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
15.02.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Odpowiedzi na pytania 1
- :Rozstrzygnięcie postępowania
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Mariusz Szefera
Data wytworzenia: 07-02-2018
Kto opublikował: Grzegorz Hrynek
Data publikacji: 07-02-2018 11:03:32
Kto zmodyfikował: Grzegorz Hrynek
Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2018 11:03:32
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A