Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 19.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 61/2018

Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu stropodachu w budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Złotej 1A w Toruniu".

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
07.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Marcin Maksim
Kto wytworzył: Maciej Kłysik
Data wytworzenia: 07-02-2018
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 07-02-2018 14:14:48
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 07-02-2018 14:14:48
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A