Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 19.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 63/2018

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi dystrybucji ulotek informacyjnych.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
09.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
17.02.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 09-02-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 09-02-2018 11:19:42
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 09-02-2018 11:19:42
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A