Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 19.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 64/2018

Urząd Miasta Torunia – Wydział Geodezji i Kartografii prosi o podanie ceny wykonania usługi na: Wykonanie skanów materiałów geodezyjnych w ilości 60 000 kart formatu A4 – A1 z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu – pomiary sytuacyjno – wysokościowe z lat 1998 i późniejszych (w ramach uzupełnienia budowy bazy BDOT500).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
09.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Dariusz Adamczyk
Data wytworzenia: 09-02-2018
Kto opublikował: Katarzyna Woziwodzka
Data publikacji: 09-02-2018 11:41:15
Kto zmodyfikował: Katarzyna Woziwodzka
Data ostatniej modyfikacji: 09-02-2018 11:41:15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A