Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 67/2018

Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na remont kanału A Strugi Toruńskiej - odcinek S1 (ul. Wały gen. Sikorskiego - ogrodzenie przed budynkiem Arsenału)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
12.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
21.02.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :załącznik nr 1
- :załącznik nr 2
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Jolanta Swinarska
Data wytworzenia: 12-02-2018
Kto opublikował: Dorota Sopyła
Data publikacji: 12-02-2018 13:21:15
Kto zmodyfikował: Dorota Sopyła
Data ostatniej modyfikacji: 12-02-2018 13:21:15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A