Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 70/2018

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla parkingu zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
13.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: WGK
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 13-02-2018
Kto opublikował: Michał Sypniewski
Data publikacji: 13-02-2018
Kto zmodyfikował: Michał Sypniewski
Data ostatniej modyfikacji: 13-02-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A